tek

Pravilnik

ŠD Šmartno bo svojim članom povrnilo startnino na tekaških in kolesarskih prireditvah, če bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

  • Udeleženec se mora udeležiti vsaj treh tekaških, oz. kolesarskih tekmovanj.
  • Udeleženec se mora udeležiti vsaj dveh tekmovanj, ki štejeta za pokal ŠD Šmartno.
  • Obvezno se mora prijaviti na tekmovanjih pod klub ŠD Šmartno.
  • Obvezno mora od organizatorja pridobiti potrdilo o vplačilu (blagajniški prejemek, oz. račun).
  • Udeležencu se povrne max. startnina 30 € za posamezno prireditev (če je za določen tek startnina npr. 55€, se udeležencu povrne startnina samo za 30€).
  • Posameznik dobi povrnjene startnine v letu 2016 max. za 100€, četudi je za startnine potrošil več.
  • Za Miklavžev tek in MBT vzpon Terme Snovik društvo ne bo povrnilo startnine.
  • Startnina na štafetnih tekih se obravnava posebej. O nastopu štafete se je potrebno predhodno posvetovati z vodjo tekaško kolesarske sekcije.
  • Vsak posameznik naj potrdila o vplačilu startnin hrani pri sebi doma. Društvo bo izplačevalo stroške startnin samo v mesecu decembru vsem članom, ki bodo predložili potrdila in bodo izpolnjevali navedene pogoje.
  • Aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi Miklavževega teka.

Vodja tekaško kolesarske sekcije

Tomo Petek